Zadzwoń

515 29 49 49

Metoda PNF

PNF (Proprioceptywne Torowanie Nerwowo – Mięśniowe) jest metodą, której głównym celem jest przywrócenie fizjologicznych wzorców ruchowych ograniczonych przez uraz lub przewlekłą chorobę. 

W metodzie PNF postrzega się pacjenta w sposób całościowy, wykorzystując zdrowe regiony ciała. 

W PNF zaaplikowany ruch jest naturalny, przebiegający trójpłaszczyznowo i zbliżony do czynności dnia codziennego. Metoda PNF jest przyjazna dla pacjenta, w pełni bezbolesna i ukierunkowana na poprawienie funkcji motorycznej. 

Fizjoterapeuta we współpracy z pacjentem stosuje techniki stabilizujące, rozluźniające, wspomagające ruch i koordynację. Wykorzystuje silne odcinki ciała i umiejętności pacjenta oraz aktywizuje go do współuczestnictwa w planowa niu terapii i kontynuacji ćwiczeń w domu.

 

Pozostałe metody

Przed podjęciem terapii PNF pacjent sam określa cel, jaki chce osiągnąć w pracy z terapeutą. Specjalista Orto Reha SPORT tak planuje program leczenia, by cel ten był jak najbardziej osiągalny. 

Podczas ćwiczeń PNF pacjent dostaje krótkie i jasne komendy dotyczące sposobu wykonywania poleceń, jest w kontakcie manualnym z terapeutą i cały czas utrzymuje z nim kontakt wzrokowy, by ten mógł kontrolować i korygować wykonywane zadania. 

Jednym z podstawowych celów metody PNF jest usprawnienie funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym oraz edukacja pacjenta, który zdobyte umiejętności i wyuczone wzorce stosuje w życiu codziennym.

Terapeuta Orto Reha SPORT wprowadza elementy samoobsługi z wykorzystaniem przedmiotów używanych na co dzień, np. poruszanie się w obrębie łóżka, sięganie po przedmioty, zmiana pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie czy chodzenie. Efekty współpracy nie tylko polepszają jakość życia pacjenta, ale również motywują pacjenta do działania.